เคล็ดลับในการแกะช่องใส่เหรียญในเครื่องซักผ้า

wishouse.xyz

4. ใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่อง. 5. ใส่ผงซักฟอกและนํ้ายาปรับผ้านุ่ม. 4.3.3 การเลือกโปรแกรมและเคล็ดลับการซักผ้า. 1. เลือกโปรแกรมซักผ้าที่เหมาะสมด้วย “แผงควบคุม.

เลือกโปรแกรมที่มีการซักล้างล่วงหน้าและใส่นํ้ายาฟอกขาวลงไป ณ ตอนเริ่มต้นการซักล้างล่วงหน้า. ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสําหรับใส่เพื่อการซักล้างล่วงหน้า การใช้งาน ...

หมอนที่มีซิปปิด ถอดห่วงแขวนผ้าออกจากผ้าม่านก่อนหรือ. ใส่ผ้าม่านไว้ในถุงผ้าพร้อมกับห่วงคล้องได้. วิธีใช้เครื่องซักผ้า. 1. บรรจุผ้าลงเครื่อง. เปิดประตูและบรรจุผ้า ...

ค ำแนะน ำและเคล็ดลับส ำหรับกำรซักผ้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. □ ซักผ้าตามน ้าหนักผ้าสูงสุดที่ก าหนดของแต่ละโปรแกรมซัก. □ ใส่ผงซักฟอกตาม ...

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ รวมถึงเคล็ดวิธีการใช้งาน ... ไม่ได้ปืนเข้าไป ในเครื่องซักผ้า เครื่องนี้ ... เทสารซักฟอกครึ่งหนึ่ง ลงในช่องใสสารซักฟอก.

ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก ... ห้ามลืมที่จะเอาเหรียญออกจากกระเป๋ากางเกง ... การทิ้งผ้าที่ซักเสร็จไว้ในเครื่องนานเกินไปนั้น ...

ลิ้นชักใส่สารซักฟอกและตัวเครื่อง. ปั้มน้ำผงซักฟอกอุดตัน. ท่อระบายน้ำที่ทอพักอุดตัน... ตัวกรองในทอจายน้ำอุดตัน ... ? ความผิดปกติและวิธีการแก้ไข. การเปิด ...

20 лист. 2020 р. ... - กล่องใส่ผงซักฟอกไม่สะอาด ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการทำความสะอาดกล่องผงซักฟอกก่อน โดยผสมน้ำอุ่นกับน้ำส้มสายชู นำไปทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกเดือน ...

6 черв. 2017 р. ... หากไม่เคยนำถุงกรองฝุ่นมาทำความสะอาดเลย ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น เชื้อโรค และคราบสกปรกต่าง ๆ ของเครื่องซักผ้าน้อยลงแล้ว และทำให้ ...

23 серп. 2021 р. ... ด้านล่างนี้คือคำแนะนำสั้น ๆ พร้อมเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผงซักฟอก ... เมื่อซักผ้าขาวที่สกปรกมาก เราแนะนำให้ใช้โปรแกรมผ้าฝ้าย 60°C หรือสูง ...